حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
تخت نرد ورزشی که برای داخلی ها حلال و برای خارجی ها حرام است

جوان ها با سرمایه بسیار کم میتوانند در زمینه صنایع دستی اشتغال پایدار ایجاد کنند.

رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان

تخت نرد ورزشی که برای داخلی ها حلال و برای خارجی ها حرام است

رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه اجازه صادرات تخت نرد را نمی دهند که یک هنر صنایع دستی است و می گویند تخت نرد چون حرام است، اجازه صادرات ندارد.

شیر دل در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 3 هزار نفر در اصفهان تولید کننده تخت نرد هستند و جالب است که اجازه تولید وفروش آن در داخل است اما به هنگام صادرات این فتوا آمده است که تخت نرد حرام است و اجازه صادرات نیست.

وی با بیان اینکه تخته نرد یک کالای ورزش فکری است ، ادامه داد: منع صادرات تخت نرد تولید کنندگان این صنف را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 60 هزار هنرمند به صورت مستقیم و تعداد زیادی به صورت غیر مستقیم از طریق صنایع دستی مشغول به کار هستند، ادامه داد: صنایع دستی بهترین راهکار برای رفع بیکاری و رونق اشتغالزایی است به این صورت که جوان ها با سرمایه بسیار کم میتوانند در زمینه صنایع دستی اشتغال پایدار ایجاد کنند.

وی گفت: این در حالی است که اگر بخواهیم در صنعت یک کارخانه راه اندازی کنیم و زمینه اشتغال برای یک هزار کارگر ایجاد کنیم باید به نسبت هر کارگر چند میلیارد تومان هزینه شود.

 شیردل با بیان اینکه دولت در عرصه صنایع دستی هیچ هزینه ای نمی کند و به شکل استاد و شاگردی این هنر توسعه یافته است، افزود: اگر قوانین صادراتی ما اصلاح شود به طور قطع در اصفهان بیش از 200 هزار نفر اشتغالزایی را شاهد خواهیم بود.

وی با اظهار اینکه قاضی عسگر، تنها معاون استانداری است که در 7 دوره گذشته استانداری بسیار دلسوزانه در عرصه رفع موانع صادرات کمک کرده است، ادامه داد: مشکلاتی که در اصفهان با اداره پست و گمرک داشتیم تا حدود زیادی با میانجی گری وی، رفع شده است اما مشکلات صادراتی صنایع دستی به تهران بر می گردد که متاسفانه دکتر محمودیان به جهت ناآشنا بودن با صنایع دستی خود یک مانع بزرگ در این حوزه و به نتیجه نرسیدن مشکلات صادراتی ما است.

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با بیان اینکه میراث فرهنگی هیچ گونه حمایتی در حوزه بیمه هنرمندان انجام نمی دهد و این در حالی که ارشاد بسیار خوب از هنرمندان حمایت می کنند، ادامه داد: امیدواریم  که مشکل بیمه هنرمندان در دولت جدید رفع شود زیرا که هیچ امیدی به دولت کنونی نیست.

دیدگاه / پاسخ