حالت شب
  • 08 آذر، 1402
مقامات قضایی دولت را موظف به تامین  کسری آب کند

مقامات قضایی دولت را موظف به تامین کسری آب کند

بدنبال برداشت های حقابه داران کشاورزان در شرق اصفهان، کشت و کار بسیاری از کشاورزان شرق اصفهان با مشکل مواجه شده است که کشاورزان خواستار برخورد مقامات قضایی و اجرایی با دولت شدند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، کشاورزان حقابه دار شرق اصفهان با اعلام اینکه حاضر به فروش حقابه خود به عناوین حق نکشت  خشکسالی خسارت نیستیم و نخواهیم بود و از هر گونه تخصیص حقابه کشاوررزان به شرب و صنایع یزد راضی نیستیم.

  از کل آورد حدود 850 میلیون متر مکعب زاینده رود در سال آبی 99-1400  میزان آبی که متعلق به حقابه داران بوده حدود 638 میلیون متر مکعب است که قرار شده از این میزان 290 میلیون متر مکعب آن را برای کشت بهاره تحویل و مابقی 348 میلیون متر مکعب را برای کسری دولت و وزارت نیرو به عناوین مختلف شرب و به اصلاح شرب به یزد و صنایع از محل حقابه ما برداشت کنند.

کشاورزان از مقامات قضایی و اجرایی خواستند که دولت را موظف به تامین کسری آب از محل حقابه کشاورزان کنند و الزام نمایند.

کشاورزان خواستار تخصیص مابقی حقابه خود از 638 میلیون متر مکعب برای کشت پاییزه در تاریخ 15 آبان ماه امسال شدند.

دیدگاه / پاسخ