حالت شب
  • Thursday, 18 July 2024
۷۵ درصد تولید داخلی اصفهان مربوط به ۶ شهرستان

۷۵ درصد تولید داخلی اصفهان مربوط به ۶ شهرستان

رییس روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان گفت: نزدیک به ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) این استان مربوط به ۶ شهرستان اصفهان، مبارکه، کاشان، لنجان، بُرخوار و شاهین‌شهر و میمه است.

تولید ناخالص داخلی(GDP) ارزش بازاری(پولی) همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک استان یا کشور در یک دوره زمانی خاص است؛ این شاخص برای سنجش رفاه یک جامعه و مقایسه آن با سایر جوامع توسط اقتصاددانان بکار گرفته می‌شود.

محمدرضا لعلی افزود: بیشترین سهم شهرستان‌ها از تولید ناخالص داخلی استان به ترتیب مربوط به اصفهان با ۴۲.۳۱ درصد، مبارکه ۱۰.۴۴ درصد، کاشان ۵.۷۴ درصد، لنجان ۵.۲۳ درصد، بُرخوار ۴.۹۸ درصد و شاهین شهر و میمه با ۴.۸۸ درصد است.

وی با بیان اینکه آخرین آمار رسمی مربوط به تولید ناخالص داخلی استان اصفهان مربوط به سال ۱۴۰۰ است، ادامه داد: پس از این شهرستان‌ها، بیشترین سهم تولید ناخالص داخلی مربوط به نجف‌آباد با ۴.۳ درصد و خمینی شهر با ۳.۲۲ درصد است.

لعلی همچنین میزان تولید ناخالص داخلی استان اصفهان در سال ۱۴۰۰(به قیمت ثابت سال۱۳۹۰) را حدود ۴۳۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به استان اصفهان است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به تهران با ۲۵.۹۴ درصد و خوزستان با ۱۴.۵۴ درصد است و پس از آن استان های اصفهان، بوشهر و خراسان رضوی قرار دارند.

رییس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان اضافه کرد: رشد اقتصادی این استان در سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۴.۸۹ درصد بوده است.

لعلی به سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های استان اصفهان از بخش متناظر در کشور در سال ۱۴۰۰ نیز اشاره و اضافه کرد: سهم ارزش افزوده بخش صنعت استان از بخش مُتناظر در کُل کشور ۱۱.۷ درصد، "آبرسانی، مدیریت پسماند و فاضلاب" ۹.۹ درصد و "عمده‌فروشی، خُرده‌فروشی و تعمیر وسائط نقلیه موتوری و موتورسیکلت" ۸.۸ درصد است.

وی سهم بخش "حمل و نقل، انبارداری و پُست" را ۷.۸ درصد و فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی اصفهان را ۷.۳ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: این آمار نشان می دهد که استان ما سهم قابل توجهی از ارزش افزوده برخی از بخش ها مانند صنعت در کشور را دارد.

 

 

 

 

دیدگاه / پاسخ