حالت شب
  • 24 فروردین، 1400
بسته بودن زاینده رود، اصفهانی ها را غمگین ترین مردم ایران کرد

بسته بودن زاینده رود، اصفهانی ها را غمگین ترین مردم ایران کرد

  مدیرآموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در مطالعه ای که اخیرا انجام شده نشا...

اقتصاد بحرانی، مردم را هر روز نیازمند خیریه ها  کرده است

اقتصاد بحرانی، مردم را هر روز نیازمند خیریه ها کرده است

رئیس مجمع خیران سلامت استان  اصفهان گفت: بدنبال شیوع کرونا و بحرانی شدن وضعیت اقتصادی میزان مراجعات افراد به خیر...

Image