حالت شب
  • 24 فروردین، 1400
رئیس جمهور از تشویق مردم به بازار بورس عذرخواهی کند

رئیس جمهور از تشویق مردم به بازار بورس عذرخواهی کند

  عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد اصفهان گفت: سال گذشته رئیس جمهوری اعلام کرد که همه چیز را به بورس بسپارید...

Image