حالت شب
  • 29 خرداد، 1400
سالمندان بیشتر در معرض گرمازدگی/ گرما زدگی با علامت ضعف و بی حالی نشان داده میشو

سالمندان بیشتر در معرض گرمازدگی/ گرما زدگی با علامت ضعف و بی حالی...

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: گرمازدگی را بیشتر در سالمندان مشاهده می کنیم و کاهش آب بدن، فرد را مستع...

گرد و خاک محلی در مناطق مختلف اصفهان پیش بینی میشود

گرد و خاک محلی در مناطق مختلف اصفهان پیش بینی میشود

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: احتمال گرد و خاک محلی در مناطق مستعد اصفهان پیش بینی میشود.

Image