حالت شب
  • 08 بهمن، 1400
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت به‌دلیل پایداری جوی تا روز پنجشنبه شرایط غبار صبحگاهی افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان و مناطق صنعتی ادامه خواهد داشت

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت به‌دلیل پایداری جوی تا...

آسیه آقایی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی بیانگر گذر موج ضعیف طی امروز و س...

بیماران،‌گرفتار نسخه‌ الکترونیک

بیماران،‌گرفتار نسخه‌ الکترونیک

طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی که در برخی کشورهای اروپایی قدمتی 30ساله دارد، در ایران از سال95 به‌صورت آزمایشی و...

زاینده‌رود توان بارگذاری جدید ندارد

زاینده‌رود توان بارگذاری جدید ندارد

 باخبرباش/سید مجتبی موسوی نایینی درباره آخرین وضعیت سد زاینده‌رود، اظه...

Image