حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
شیدا نیک مهر: نشاط اجتماعی در جامعه شهری اصفهان نداریم+فیلم

برای رسیدن به نشاط اجتماعی نیاز به افزایش مراکز تفریحی و ورزشی و ارتقا ورزشگاه ها داریم.

پژوهشگر اجتماعی:

شیدا نیک مهر: نشاط اجتماعی در جامعه شهری اصفهان نداریم+فیلم

 

پژوهشگر اجتماعی گفت: نشاط اجتماعی در جامعه شهری اصفهان نداریم، مردم اصفهان اصلا به یکدیگر لبخند نمی زنند و حالت عصبی دارند و اینها تمام نشان از عدم وجود نشاط اجتماعی است.

شیدا نیک مهر در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: نشاط اجتماعی مهمترین عامل سرزندگی یک ملت است و تنها با فراهم کردن رفاه اجتماعی، اشتغال و معیشت برای مردم میتوانیم به نشاط اجتماعی دست یابیم.

وی با بیان اینکه برای نشاط اجتماعی باید اعتماد مردم و مشارکت مردمی را در سطح شهر افزایش دهیم، ادامه داد: برای افزایش نشاط اجتماعی باید از متخصصین بهره برد.

این مهندس صنایع گفت: برای رسیدن به نشاط اجتماعی نیاز به افزایش مراکز تفریحی و ورزشی و ارتقا ورزشگاه ها داریم.

وی با اشاره به اینکه خشک شدن زاینده رود تاثیر زیادی در افسردگی و پایین امار نشاط اجتماعی در شهر اصفهان شد، گفت: با باز بودن زاینده رود محلی برای تجمع تمام طبقات و گروه های مردمی بودیم که همین حضور انها در کنار زاینده رود به نشاط اجتماعی کمک می کرد.

دیدگاه / پاسخ