حالت شب
  • 24 فروردین، 1400
ترجیح میدهم سکوت کنم / تعجب نهادهای نظارتی از پیگیری کمربند سبز اصفهان

ترجیح میدهم سکوت کنم / تعجب نهادهای نظارتی از پیگیری کمربند سبز ا...

  20 سال توقف برای احداث مجدد کمربند سبز اصفهان در حالی اتفاق افتاده بود که به هنگام پیگیری چرایی آن از...

افراد 65 ساله به بالا خدمات بستری رایگان دریافت می کنند

افراد 65 ساله به بالا خدمات بستری رایگان دریافت می کنند

  مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: خدمات بستری بیمه شدگان 65 ساله و بالاتر در کلیه بیمارستان ه...

Image